Klachten

Mocht u een klacht hebben over onze praktijk of de manier waarop dingen zijn verlopen, dan kunt u een klacht indienen. Doe dit in eerste instantie bij ons, zo kunnen wij er wellicht samen uitkomen en kunnen wij leren van onze fouten. Mocht dit niet baten, dan kunt u een klacht indienen bij de KNOV. 
 
Wat doet de Klachtencommissie?
De klachtencommissie:
 
-Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
-Doet een aanbeveling aan de verloskundige
-Behandelt je klacht onafhankelijk
-Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
-Heeft geheimhoudingsplicht
-Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een-
 schadevergoeding 
-Contactgegevens 
 
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Klacht
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl