Klachten

Mocht u een klacht hebben over onze praktijk of de manier waarop dingen zijn verlopen, dan kunt u een klacht indienen. Doe dit in eerste instantie bij ons, zo kunnen wij er wellicht samen uitkomen en kunnen wij leren van onze fouten. Mocht dit niet baten, dan kunt u een klacht indienen via klachtverloskunde.nl

Klacht
Ga naar
www.klachtverloskunde.nl