Echo's

Echo's in de zwangerschap

Prenatale screening: combinatietest met nekplooimeting bij 12 weken zwangerschap. Op leeftijdsindicatie of eigen verzoek.


Termijnbepaling: tussen 10-14 weken van je zwangerschap.


SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) of de 20 weken echo: rond 20 weken van je zwangerschap

Groeiecho: rond 30-34 weken van je zwangerschap.

Eventueel extra echo's als het nodig is.

Informatie over de verschillende echo's kun je vinden op bij echo's