Prenatale screening

Wat is prenatale screening?
Hoewel de meeste kinderen gezond ter wereld komen, is het prettig om van tevoren te weten of er eventuele complicaties, ziektes of andere aandoeningen bij uw (ongeboren) kind aanwezig zijn. De prenatale screening  (PNS) onderzoekt de kans dat het ongeboren kind een aandoening heeft en diagnostiek (vlokkentest / vruchtwaterpunctie) stelt dit daadwerkelijk vast.

Voordat er kan worden overgegaan tot deze screening is het van belang dat je als zwangere goed op de hoogte bent van wat er precies te gaat gebeuren. Dit doen wij door middel van counseling.

Counseling
Kort gezegd is counseling het voorstadium voor de prenatale screening. Voor de counseling vindt er een informatief gesprek plaats waarin wij als verloskundigen aan jou vragen of je interesse hebt in de screening op Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom (combinatietest en NIPT) en de screening op lichamelijke afwijkingen (SEO). Indien je hier interesse in hebt volgt de daadwerkelijke counseling.
Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over prenatale screening’.
 Het doel van de counseling is het uitwisselen van informatie en bieden van hulp bij de beslissing wel of niet prenatale screening op aangeboren aandoeningen en afwijkingen uit te laten voeren. Om er zeker van te zijn dat je alles goed begrijpt en goed beslagen ten ijs te komen, kan het raadzaam zijn www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl te raadplegen.
 

Screening op Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom

Combinatietest
Deze screening bestaat uit een bloedonderzoek en een nekplooimeting. Samen vormen deze onderzoeken de combinatietest.

Bloedonderzoek
In het begin van de zwangerschap wordt een beetje bloed bij u afgenomen. Het laboratorium onderzoekt het bloed op de aanwezigheid van twee stoffen: hCG en PAPP-A.

Nekplooimeting
Aan het begin van de zwangerschap wordt een echo gemaakt. De verloskundige meet de dikte van de nekplooi van het kind. Hoe dikker deze is, hoe groter de kans dat het kind een van de syndromen heeft.

De combinatietest moet u zelf betalen, tenzij er een medische indicatie is. Bijvoorbeeld als u eerder een kind met Downsyndroom hebt gehad. Misschien kunt u een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.


NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)
Sinds 1 april 2017 kun je in plaats van de combinatietest ook kiezen voor de NIPT. Voor deze test is alleen een bloedonderzoek nodig, waarmee het DNA van de moeder en de placenta worden onderzocht. De NIPT kan vanaf 11 weken zwangerschap worden afgenomen. Omdat de NIPT nog in de implementatiefase zit, kun je deze alleen laten doen als je meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2 studie). Net als de combinatietest berekent NIPT de kans dat je kindje het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft. De uitslag van de NIPT is betrouwbaarder dan die van de combinatietest. Meer over NIPT...


structurele (lichamelijke) afwijkingen

SEO
Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) of de 20 weken echo vindt plaats rond 20 weken van je zwangerschap. Met het SEO wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind.