meer over echos

Echo's in de zwangerschap: 
 
In het begin van de zwangerschap kan men met echo-onderzoek:
vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt 
vaststellen dat het een intacte zwangerschap is, dat wil zeggen dat het hartje klopt 
zien of het om een eenling of een meerling-zwangerschap gaat 
de duur* van de zwangerschap vaststellen: de afmetingen van het kind geven een vrij nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum vaststellen of de baarmoeder en eierstokken
         er normaal uitzien
(* Dit wordt in medische woorden de termijn genoemd. Deze wordt berekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie, en niet vanaf het tijdstip van de bevruchting.)
 
Later in de zwangerschap kan de echo op een aantal andere vragen een antwoord geven, zoals:
de groei van het kind 
de hoeveelheid vruchtwater 
de plaats van de placenta 
de ligging van het kind 
afwijkingen van het kind.
 
Wat kan men niet zien met een verloskundige echo?
Bij een structurele echo (SEO) in de zwangerschap bekijkt men het kind. Dit betekent dat grote afwijkingen van het kind doorgaans wel gezien worden maar dat niet alle afwijkingen duidelijk zichtbaar hoeven te zijn. Zo kan het moeilijk zijn om alle aangeboren hartafwijkingen op het spoor te komen. Doorgaans kan wel gezien worden of alle wervels van de rug aaneengesloten zijn. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezond kind of een kind zonder aangeboren afwijkingen!
 
 
De combinatietest
Als je kiest voor een combinatietest en de uitslag zou ongunstig uitvallen wordt er een vruchtwaterpunctie aangeboden. Een vlokkentest is ook een test die in bepaalde situaties met verhoogd risico aangeboden wordt.
De garantie op een gezonde baby kan echter nooit gegeven worden al doe je zelf wat je kunt en al laat je je baby testen. 
 
Onderzoek naar de kans op Downsyndroom wordt bijna altijd gedaan met de combinatietest. Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:
 
1.  een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, tussen 9 en 14 weken
     zwangerschap; 
2.  een echo-onderzoek (nekplooimeting), tussen 11 en 14 weken zwangerschap. 
 
Met de gecombineerde uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap wordt bepaald hoe hoog de kans is op een kind met Downsyndroom.
Betrouwbaarheid van de combinatietest is afhankelijk van de leeftijd van de moeder
De leeftijd van de zwangere vrouw heeft veel invloed op de betrouwbaarheid van de combinatietest. Bij jongere vrouwen worden kinderen met Downsyndroom met de combinatietest minder vaak gevonden dan bij oudere vrouwen.
 
Vlokkentest
Een vlokkentest kan aantonen of uw kind een bepaalde aandoening heeft, bijvoorbeeld het Down-syndroom. Andere afwijkingen, zoals een open rug, kunnen met deze test niet worden aangetoond. De vlokkentest kunt u al bij 11 weken zwangerschap laten doen. Via de vagina wordt met een dun tangetje een stukje placenta uit de baarmoeder weggenomen. De kans op een miskraam als gevolg van de vlokkentest is 0,5 procent (of vijf op de duizend). De uitslag is binnen twee weken bekend, in de 13e week van de zwangerschap.
 
Vruchtwateronderzoek
Onderzoek van het vruchtwater kan aantonen of uw kind een bepaalde erfelijke of aangeboren afwijking heeft, zoals het Down-syndroom of een open rug. Vruchtwateronderzoek kunt u bij ongeveer 16 weken zwangerschap laten doen. Met een lange naald wordt via de buikwand wat vruchtwater uit de baarmoeder opgezogen. De kans op een miskraam als gevolg van vruchtwateronderzoek is 0,3 procent (of drie op de duizend). De uitslag is na drie weken bekend, in de 19e week van de zwangerschap.
Echoscopisch onderzoek
Een echoscopisch onderzoek in de 20e week van de zwangerschap kan enkele aangeboren afwijkingen aantonen, bijvoorbeeld van het centraal zenuwstelsel, de botten, de nieren en het hart. Bij een echo wordt met behulp van geluidsgolven de inhoud van de baarmoeder op een beeldscherm zichtbaar gemaakt. Dit onderzoek vormt geen risico voor de zwangerschap.