Vervolgcontroles

Bij 16 weken kom je bij ons voor de tweede controle. Als je je in de tussentijd zorgen maakt mag je altijd even langskomen om het hartje te luisteren. Vanaf de 12e week van je zwangerschap kun je het hartje van je baby horen.
 
Hoe verder je zwangerschap vordert, hoe vaker je op controle komt.

We hebben regelmatig informatiebijeenkomsten over de zwangerschap en bevalling. Vraag de assistent voor de data.
 
Bij 27 weken onderzoeken wij je bloed als je Rhesus D of c negatief bent.
Voor meer informatie klik hier
 
Bij 30 weken onderzoeken we nogmaals je bloed. 
We behandelen jouw vragen en staan stil bij je ervaringen. 
We adviseren bij klachten die je ervaart ten gevolge van de zwangerschap. 
 

Tussen de 34en 36 weken bespreken we de bevalling met je door middel van een huisbezoek dat afgesproken wordt met je case-manager. 

 
Als wij reden zien voor extra onderzoek of mochten er complicaties optreden kunnen we je verwijzen naar de gynaecoloog van het Ikazia of het Maasstad ziekenhuis. 
 
Zolang je zwangerschap normaal verloopt zul je bij ons onder controle blijven en heb je de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen of in het Geboorte or moeder en kind centrum.